Kerstin Lundén och Nils & Anita Beijer

Fyra små trädgårdar, ritade av Ulla Molin, ligger på rad med helt olika karaktär. En har flera rum avdelade med vintergröna häckar, spaljeer och pergolor i strama former. Stark och vacker struktur även vintertid. En annan går mer i friare stil med böljande rabatter. I mitten en öppen gemensam yta för lek och midsommarfirande.