Anmälan – sista anmälningsdag 31 mars

Fyll i en blankett för varje deltagare. Vill du åka i samma buss som någon, anger du det under Övriga upplysningar. Vänta med att betala tills du får en bekräftelse från oss.