Inreseträdgårdar

Mycket välkomna till våra fantastiska inreseträdgårdar. Passa på att besöka dem på fredag 14 juni mellan 12.00 och 17.00.

  >>>>> Länk till karta

1 Conny och Marianne Assarsson, Forsbackevägen 6 Rydal, 076-849 81 81

Vi har en typ Woodland garden, sedan drygt 50 år. Trädgården är på 1500 kvadratmeter och lutar mot öster. Det mesta som växer här är frösått eller sticklingsförökat och är du intresserad av innehållet så titta in inför Riksmötet. Parkeringsplatser på gatan utanför. Välkomna!

2 Maria Backne, Tyska gatan 16, Göteborg, 073-708 77 51   
instagram: kusinfin

520 kvm trädgård för mys, lek och odling. Det finns pool, keramikverkstad och nedgrävd studsmatta.  Med hjälp av höjdskillnader, olika golv (gräs, grus, marktegel) och träd försöker vi skapa olika rum som skall vara fina året runt. Buxbom, prydnadsgräs, bambu och magnolior skapar basen. Vår gata är för smal att parkera på men Londongatan och gatorna runtikring går bra.  

3 Solveig Brander, Victors väg 84, Lindome, 072-206 65 05

Välkomna till en liten radhusträdgård, 200 kvm med många små träd, rododendron och klängväxter på spaljéer. Här finns även andra buskar, vackra ormbunkar,  Hosta och mycket mer. Besökare får parkera på alla parkeringsplatser inom området.

4 Sara och Magnus Brenne, Nyhagens Trädgård, Lekvad Skogsdal 11, Berghem, 073-413 26 60 (Sara) 073-413 26 59 (Magnus)

En lantlig och naturinspirerad trädgård på 4000 kvm med ängar sandbädd, damm, woodland ungt arboretum på tillväxt, köksträdgård och fruktträd. Vi har även en växtförsäljning med prydnadsträd och buskar samt perenner. Specialitet Magnolior. Vi är noga med att använda ekologiska metoder och att skapa bra habitat för insekter vilda djur och fåglar. Gott om parkeringsplatser vid huset. Välkomna!

5 Lena Jansson, Banvägen 12, Pixbo, 070-851 15 97

Liten trädgård indelad i flera små rum med många olika perenner, rosor, pioner många nävor och porlande vatten på flera ställen. Trädgården är drygt 30 år gammal. Parkering finns i början av gatan samt några platser på vägen utanför huset.

6 Gun och Sune Jägard, Hönekullavägen 43 E, Mölnlycke, 072-560 28 20

Välkomna till vår trädgård som är en samlarträdgård med snart 50 år på nacken. Trädgården är starkt sluttande och vi har gjort avsatser med hjälp av torvblock. Intresset för rododendron, buskar och träd är stort, liksom för marktäckare, hostor och ormbunkar. Det går bra att parkera på gatan utanför.

7 Marie-Louise Kullberg Hemsjö, Dalaviksvägen 83, Tollered, 070-687 93 17

Välkomna till en grön o lummig trädgård med mycket skuggväxter träd o buskar. Det finns även gott om pioner, liljor o andra perenner. Parkering vid huset och i vägkanten. Välkomna!

8 Gunnar och Ingrid Larsson, Krikonvägen 1,  Pixbo, 031-88 47 50, 070-588 47 50

Observera, den här trädgården utgår p g a sjukdom.

9 Annika Rafstedt och Torgier Carlsson Trumpetsvampen 10, Mölnlycke, 073-934 46 36

Välkomna till vårt parhus i ett HSB-område. Tomten är kuperad med mycket sten. Vi försöker få plats med det mesta. Det finns surjordsparti, stenparti, perenner, våtbäddar, förökningsavdelning och en liten damm. Omgivningen består av skog vilket gör att trädgården känns större än den är. Det finns gästparkeringar i området.

10 Anna-Lena Tillberg, Bolmörtsgatan 10, Västra Frölunda, 073-727 47 00 Instagram: tillbergstradgard

Färgstark trädgård inspirerad av Japan och Kina med damm och kanal och en mängd växter på liten yta, som hjulträd, stewartia, lönnar, ormbunkar och bambu. Perenner samsas med vintersköna växter för fägring året om. Parkering vid huset eller på intilliggande Svalörtsgatan.