Anne-Marie Olsson

En blandad trädgård med olika rum. Här finns ca 400 rosor, många sticklingförökade. En stenanläggning med många träd och ett fint berg. Även magnolior, rhododendron, pioner och perenner finns i trädgården.