Lena Dahlkvist

Uppvuxen trädgård på 1000kvm, där uppstammade höga träd skapar inramning och struktur. Stenlagda gångar slingrar sig mellan vintergrönt och olika samlarväxter som hosta, ormbunkar, snödroppar, orkideer och liljor. Dessutom två dammar och rostigt järn som står fint mot grönskan! En mindre pelargonsamling visas också.