Elisabeth och Andras Bicok

Äldre villaträdgård på 1.200 kvm med ett varierat inslag av fullvuxna träd, många buskar och perenner, damm, pergola, grindar, spaljeér och andra vackra smidesarbeten.