Maria Backne

Tyskagatan 16  418 77 Göteborg  073-708 77 51   
instagram: kusinfin

520 kvm trädgård för mys, lek och odling. Det finns pool, keramikverkstad och nedgrävd studsmatta.  Med hjälp av höjdskillnader, olika golv (gräs, grus, marktegel) och träd försöker vi skapa olika rum som skall vara fina året runt. Buxbom, prydnadsgräs, bambu och magnolior skapar basen. Vår gata är för smal att parkera på men Londongatan och gatorna runtikring går bra.