Annika Rafstedt och Torgier Carlsson

Trumpetsvampen 10, Mölnlycke    Tel 073-934 46 36

Välkomna till vårt parhus i ett HSB-område. Tomten är kuperad med mycket sten. Vi försöker få plats med det mesta. Det finns surjordsparti, stenparti, perenner, våtbäddar, förökningsavdelning och en liten damm. Omgivningen består av skog vilket gör att trädgården känns större än den är. Det finns gästparkeringar i området.