Lisbeth Dinsdale

En 1200 kvm häckomgärdad trädgård med öppna gräsytor som är kantade av innehållsrika rabatter med bla. rhododendron och pioner. Här finns mycket vintergrönt, en del ovanligare träd, flera sittplatser och tanken är att skapa en trädgård som är vacker hela året.