Ingrid och Göran Lindskog

Stor lummig trädgård i varierande miljö och ett rikt djurliv. Flera olika trädgårdsrum med bland annat spännande träd och buskar, perennrabatter, woodland, växthus och två dammar. www.lindarnastradgard.se