Hans Karlsson och Maria Alander

Bakom villan på Fridkullagatan döljer sig en liten trädgård på ca 1200 m2. Trädgårdens stora höjdskillnader och läge ger fina möjligheter till en väldigt varierad och annorlunda trädgård med en strävan att trädgården skall vara intressant hela året.