Håkan och Mona Wallin

En lummig trädgård med Rhododendron, magnolior, lönnar och andra vedartade växter bildar stommen i trädgården. Vatten, växthus, stenparti, köksträdgård och mycket annat kan man träffa på under besöket.