Sara och Magnus Brenne

Nyhagens Trädgård  Lekvad Skodsdal 11, 51196 Berghem

073-413 26 60 (Sara) eller 073-413 26 59 (Magnus)

En lantlig och naturinspirerad trädgård på 4000 kvm med ängar sandbädd, damm, woodland ungt arboretum på tillväxt, köksträdgård och fruktträd. Vi har även en växtförsäljning med prydnadsträd och buskar samt perenner. Specialitet Magnolior. Vi är noga med att använda ekologiska metoder och att skapa bra habitat för insekter vilda djur och fåglar. Gott om parkeringsplatser vid huset. Välkomna!